Rezervirajte sada

phone icon
icon info Rezervirajte izravno kako biste dobili najbolje moguće ponude
search icon Provjerite
Rezervirajte sada icom x

Osnovni podaci

PUNI NAZIV PODUZEĆA

TT Hotels Croatia d.o.o. za trgovinu i usluge

SKRAĆENI NAZIV PODUZEĆA

TT Hotels Croatia d.o.o.

VLASNIČKA STRUKTURA

TUI Travel Overseas Holdings 100%

MATIČNI BROJ KOMPANIJE

080805928

OIB

77301543615

SJEDIŠTE UPISANO U SUDSKI REGISTAR

Trgovački sud u Zagrebu Tt-12/13045-2

ŽIRO RAČUN

Privredna banka Zagreb, Zagreb, IBAN HR7923400091110540749, BIC (SWIFT) PBZGHR2X

TEMELJNI KAPITAL

110.142.600,00 HRK uplaćen u cijelosti

UPRAVA

Nikolina Misir, Thomas Lindner