Rezervirajte sada

phone icon
icon info Rezervirajte izravno kako biste dobili najbolje moguće ponude
search icon Provjerite
Rezervirajte sada icom x

Voditelj recepcije (m/ž)

Mjesto rada: Koločep

Opis poslova i odgovornosti

 • Organizira rad recepcije
 • Odgovoran je za poslovne rezultate odjela recepcije, kvalitetu usluge odjela te troškove odjela recepcije
 • Potpuno je upoznat sa svim procedurama odjela recepcije i odgovoran je za provođenje navedenih procedura od strane svih radnika odjela recepcije
 • Uspostavlja raspored rada smjena i radnika recepcije i vodi evidencije rada radnika recepcije
 • Odgovoran je za upravljanje radnim vremenom radnika recepcije te troškove rada radnika recepcije
 • Nadzire radna vremena i autorizira prekovremeni rad i troškove rada
 • Organizira  i nadzire rad u odjelu recepcije. Surađuje s odjelom rezervacija u svim poslovima iz djelokruga tog odjela
 • Prima rezervacije soba telefonom, e-mail-om,  ili rezervacijskim sustavom ispunjavanjem propisanog obrasca i u skladu s propisanim pravilima i procedurama
 • Ispostavlja račune (za goste) za izvršene usluge
 • Prihvaća i otkazuje rezervacije, i sastavlja popise dolazaka i odlazaka gostiju
 • Priprema popis slobodnih soba za tekući i sljedeći dan i raspoređuje sobe gostima prije njihova dolaska
 • Izvješćuje pretpostavljene o dolasku VIP gostiju i o njima vodi posebnu brigu
 • Pazi na to da se ploča s tečajevima stranih valuta ažurno održava
 • Brine se za to da se svim gostima pri dolasku srdačno zaželi dobrodošlica
 • Provjerava da li se vodi i popunjava evidencija o gostima
 • Provjerava točnost izvješća domaćinstva u odnosu na podatke recepcije
 • Izrađuje tablice, bilježi i odlaže u kartoteku podatke o rezervacijama i rasporedu soba i o tome obavještava podređene
 • Osigurava dobru kontrolu izdavanja i primanja ključeva (gosti i zaposlenici/odjeli)
 • Maksimalizira prihod od soba provedbom odgovarajućeg sustava kontrole
 • Sastaje se s vodičima grupa i održava s njima kontakt tijekom boravka grupa, i održava stalni kontakt s tur-operatorima i njihovim predstavnicima
 • Preuzima informacije od voditelja smjena, i iste predaje voditelju sljedeće smjene, pregledava podatke o smjenama kako bi osigurao da posao neometano teče
 • Brine se za dovoljne zalihe uredskog materijala, obrazaca i ključeva kako bi posao neometano tekao
 • Prati rad i pomaže osoblju u svojoj smjeni te ih poučava na samom radnom mjestu
 • Vodi gotovinsku blagajnu, evidentira sva plaćanja, mijenja strane valute, radi s gotovinom, kreditnim karticama 
 • Vrši kontrolu obračuna hotelskih računa i pazi da budu točno ispunjeni prema pojedinim troškovima
 • Radi s uređajem za kreditne kartice, bilancira ga i zatvara na kraju smjene
 • Knjiži troškove na račune gostiju, prima i evidentira plaćanja od gostiju
 • Izrađuje popis važnih (hitnih) telefonskih brojeva i drži ih na vidljivom mjestu za sve službenike recepcije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu  Glavnog direktora hotela

Potrebna znanja i vještine

 • SSS

 • Poželjno najmanje 2 godine radnog iskustva na istim poslovima

 • Odlično poznavanje najmanje dva strana jezika u govoru i pismu (engleski i njemački prednost)

 • Izvrsne komunikacijske vještine, staloženost i iskustvo u rješavanju konfliktnih situacija na profesionalni način

 • Iskustvo u upravljanju teamom

 • Izvrsno poznavanje rada na računalu (Sihot prednost)

Application